Elektrické veličiny (936)

+ Přístroje NF corp.14
   Logické analyzátory7
+ Spektrální analyzátory64
+ Osciloskopy220
+ Multimetry285
   Modulární přístroje Hameg18
   Logery napětí a proudu3
   Proudové sondy35
   Fluke Connect FC39
+ Wattmetry a analyzátory sítí32
+ Speciální přístroje17
+ RLC měřiče a dekády40
   Universální měřící systémy1
   Generátory funkcí31
   Generátory s čítačem13
   Čítače7
+ Laboratorní zdroje a zátěže86
   Miliohmmetry15
   Milivoltmetry3
   Analyzátory FV panelů6