Elektrické veličiny (938)

+ Přístroje NF corp.14
   Logické analyzátory7
+ Spektrální analyzátory63
+ Osciloskopy205
+ Multimetry303
   Modulární přístroje ROHDE&SCHWARZ16
   Logery napětí a proudu4
   Proudové sondy37
   Fluke Connect FC39
+ Wattmetry a analyzátory sítí33
+ Speciální přístroje15
+ RLC měřiče a dekády44
   Universální měřící systémy1
   Generátory funkcí30
   Generátory s čítačem12
   Čítače7
+ Laboratorní zdroje a zátěže86
   Miliohmmetry15
   Milivoltmetry2
   Analyzátory FV panelů5