Elektrické veličiny (940)

+ Přístroje NF corp.14
   Logické analyzátory7
+ Spektrální analyzátory64
+ Osciloskopy208
+ Multimetry309
   Modulární přístroje ROHDE&SCHWARZ13
   Logery napětí a proudu4
   Proudové sondy37
   Fluke Connect FC39
+ Wattmetry a analyzátory sítí33
+ Speciální přístroje14
+ RLC měřiče a dekády39
   Universální měřící systémy1
   Generátory funkcí27
   Generátory s čítačem23
   Čítače5
+ Laboratorní zdroje a zátěže83
   Miliohmmetry13
   Milivoltmetry2
   Analyzátory FV panelů5