Elektrické veličiny (992)

+ Přístroje NF corp.14
   Logické analyzátory7
+ Spektrální analyzátory73
+ Osciloskopy247
+ Multimetry315
   Modulární přístroje ROHDE&SCHWARZ13
   Logery napětí a proudu3
   Proudové sondy39
   Fluke Connect FC31
+ Wattmetry a analyzátory sítí34
+ Speciální přístroje14
+ RLC měřiče a dekády39
   Universální měřící systémy1
   Generátory funkcí27
   Generátory s čítačem23
   Čítače5
+ Laboratorní zdroje a zátěže87
   Miliohmmetry13
   Milivoltmetry2
   Analyzátory FV panelů5