Elektrické veličiny (929)

+ Přístroje NF corp.8
   Logické analyzátory2
+ Spektrální analyzátory63
+ Osciloskopy209
+ Multimetry312
   Modulární přístroje ROHDE&SCHWARZ11
   Logery napětí a proudu3
   Proudové sondy36
   Fluke Connect FC29
+ Wattmetry a analyzátory sítí38
+ Speciální přístroje14
+ RLC měřiče a dekády36
   Universální měřící systémy0
   Generátory funkcí30
   Generátory s čítačem28
   Čítače4
+ Laboratorní zdroje a zátěže86
   Miliohmmetry14
   Milivoltmetry1
   Analyzátory FV panelů5