Elektrické veličiny (973)

+ Přístroje NF corp.8
   Logické analyzátory2
+ Spektrální analyzátory63
+ Osciloskopy252
+ Multimetry312
   Modulární přístroje ROHDE&SCHWARZ13
   Logery napětí a proudu3
   Proudové sondy37
   Fluke Connect FC29
+ Wattmetry a analyzátory sítí38
+ Speciální přístroje16
+ RLC měřiče a dekády36
   Universální měřící systémy1
   Generátory funkcí28
   Generátory s čítačem26
   Čítače4
+ Laboratorní zdroje a zátěže85
   Miliohmmetry14
   Milivoltmetry1
   Analyzátory FV panelů5