Elektrické veličiny (937)

+ Přístroje NF corp.8
   Logické analyzátory2
+ Spektrální analyzátory70
+ Osciloskopy213
+ Multimetry314
   Modulární přístroje ROHDE&SCHWARZ10
   Logery napětí a proudu3
   Proudové sondy36
   Fluke Connect FC24
+ Wattmetry a analyzátory sítí37
+ Speciální přístroje12
+ RLC měřiče a dekády36
   Universální měřící systémy0
   Generátory funkcí30
   Generátory s čítačem29
   Čítače4
+ Laboratorní zdroje a zátěže88
   Miliohmmetry15
   Milivoltmetry1
   Analyzátory FV panelů5