Elektrické veličiny (896)

+ Přístroje NF corp.8
   Logické analyzátory0
+ Spektrální analyzátory67
+ Osciloskopy187
+ Multimetry316
   Modulární přístroje9
   Logery napětí a proudu5
   Proudové sondy35
+ Wattmetry a analyzátory sítí40
+ Speciální přístroje19
+ RLC měřiče a dekády33
   RF generátory9
   Generátory funkcí21
   Generátory s čítačem29
   Audiogenerátory1
   Čítače3
+ Laboratorní zdroje a zátěže89
   Miliohmmetry14
   Milivoltmetry1
   Přístroje pro FV10