Elektrické veličiny (948)

+ Přístroje NF corp.8
   Logické analyzátory3
+ Spektrální analyzátory60
+ Osciloskopy225
+ Multimetry315
   Modulární přístroje ROHDE&SCHWARZ13
   Logery napětí a proudu3
   Proudové sondy38
   Fluke Connect FC30
+ Wattmetry a analyzátory sítí39
+ Speciální přístroje16
+ RLC měřiče a dekády37
   Universální měřící systémy1
   Generátory funkcí27
   Generátory s čítačem23
   Čítače5
+ Laboratorní zdroje a zátěže85
   Miliohmmetry14
   Milivoltmetry1
   Analyzátory FV panelů5