Elektrické veličiny (990)

+ Přístroje NF corp.12
   Logické analyzátory7
+ Spektrální analyzátory68
+ Osciloskopy245
+ Multimetry319
   Modulární přístroje ROHDE&SCHWARZ13
   Logery napětí a proudu3
   Proudové sondy39
   Fluke Connect FC29
+ Wattmetry a analyzátory sítí39
+ Speciální přístroje14
+ RLC měřiče a dekády40
   Universální měřící systémy1
   Generátory funkcí26
   Generátory s čítačem23
   Čítače5
+ Laboratorní zdroje a zátěže87
   Miliohmmetry13
   Milivoltmetry2
   Analyzátory FV panelů5