Elektrické veličiny (925)

+ Přístroje NF corp.8
   Logické analyzátory0
+ Spektrální analyzátory70
+ Osciloskopy188
+ Multimetry327
   Modulární přístroje8
   Logery napětí a proudu5
   Proudové sondy35
+ Wattmetry a analyzátory sítí44
+ Speciální přístroje20
+ RLC měřiče a dekády33
   RF generátory9
   Generátory funkcí22
   Generátory s čítačem29
   Audiogenerátory1
   Čítače4
+ Laboratorní zdroje a zátěže93
   Miliohmmetry14
   Milivoltmetry1
   Přístroje pro FV14