Elektrické veličiny (975)

+ Přístroje NF corp.12
   Logické analyzátory3
+ Spektrální analyzátory62
+ Osciloskopy232
+ Multimetry322
   Modulární přístroje ROHDE&SCHWARZ13
   Logery napětí a proudu3
   Proudové sondy39
   Fluke Connect FC30
+ Wattmetry a analyzátory sítí40
+ Speciální přístroje16
+ RLC měřiče a dekády40
   Universální měřící systémy1
   Generátory funkcí27
   Generátory s čítačem23
   Čítače5
+ Laboratorní zdroje a zátěže87
   Miliohmmetry13
   Milivoltmetry2
   Analyzátory FV panelů5