Elektrické veličiny (952)

+ Přístroje NF corp.8
   Logické analyzátory2
+ Spektrální analyzátory54
+ Osciloskopy233
+ Multimetry314
   Modulární přístroje ROHDE&SCHWARZ13
   Logery napětí a proudu3
   Proudové sondy37
   Fluke Connect FC29
+ Wattmetry a analyzátory sítí39
+ Speciální přístroje16
+ RLC měřiče a dekády37
   Universální měřící systémy1
   Generátory funkcí30
   Generátory s čítačem26
   Čítače5
+ Laboratorní zdroje a zátěže85
   Miliohmmetry14
   Milivoltmetry1
   Analyzátory FV panelů5