Digitální multimetry

Digitální (92)

   bez komunikace s PC65
   s komunikací s PC27