Digitální multimetry

Digitální (90)

   bez komunikace s PC65
   s komunikací s PC25