Digitální multimetry

Digitální (89)

   bez komunikace s PC64
   s komunikací s PC25