Digitální multimetry

Digitální (90)

   bez komunikace s PC63
   s komunikací s PC27