Digitální multimetry

Digitální (103)

   bez komunikace s PC70
   s komunikací s PC33