Stolní (104)

   Bez logické analýzy51
   S logickou analýzou53