Stolní (90)

   Bez logické analýzy41
   S logickou analýzou49