Anemometry

Průtok a proudění (18)

   Průtok kapalin4
+ Proudění plynů14