Sondy, čidla, snímače (78)

+ Teplotní sondy64
   Vlhkostní sondy5
   Tlakové snímače2
   Sondy k tloušťkoměrům0
   Snímače vibrací1
   Defektoskopické sondy0
   Sondy pH, vodivostní aj. 0
   Vodivostní a kyslíkové sondy0
   Snímače průtoku a proudění2
   Kombinované a ostatní sondy1
   Příslušenství k sondám3