Tloušťka materiálu (5)

   Mikrometry0
+ Tloušťkoměry4
   Posuvná měřidla1