Tloušťka materiálu (18)

   Mikrometry3
+ Tloušťkoměry14
   Posuvná měřidla1