Tloušťka materiálu (19)

   Mikrometry3
+ Tloušťkoměry15
   Posuvná měřidla1