Tloušťkoměry (14)

   Interní sonda6
   Externí sonda pevná3
+ Externí sonda výměnná5