Tloušťkoměry (4)

   Interní sonda3
   Externí sonda pevná0
+ Externí sonda výměnná1