Tloušťkoměry (16)

   Interní sonda7
   Externí sonda pevná3
+ Externí sonda výměnná6