Tloušťkoměry (15)

   Interní sonda6
   Externí sonda pevná3
+ Externí sonda výměnná6