Novinky v oblasti měřicí techniky

Stavebnice ESK15R slouží k praktické výuce fyziky a elektroniky na druhém stupni základních škol, gymnázií a středních odborných škol. Pomocí školní stavebnice lze snadno provádět pokusy se stejnosměrným proudem, polovodiči, nabíjením kondenzátoru nebo pokusy s elektromagnetickým relé, obsahuje logické obvody a operační zesilovače. Součástí balení je i 40 popsaných pokusů.
 
 • VA charakteristika žárovky a rezistoru (regulovaný zdroj napětí a voltmetr; odpor a VA charakteristika rezistoru a žárovky; zobrazení VA charakteristiky pomocí testeru součástek)
 • Kirchoffovy zákony - aplikace (vnitřní odpor baterie; potenciometr, Wheatstoneův můstek a jeho vyvážení)
 • Funkce kondenzátoru (nabíjení kondenzátoru - měření pomocí stopek; nabíjení kondenzátoru - měření pomocí osciloskopu)
 • Pokusy s relé (měření hysterze relé 17; měření doby sepnutí relé)
 • Frekvenční charakteristiky RC obvodu (kmitočtová a fázová charakteristika integračního článku)
 • Charakteristiky polovodičových součástek (VA charakteristika diody - ruční měření; VA charakteristika Zenerovy diody, vykreslená osciloskopem; princip zesílení bipolárního tranzistoru; princip zesílení unipolárního tranzistoru)
 • Tranzistory a zesilovače (výstupní charakteristiky tranzistoru, spínací režim; zesilovač se společným emitorem)
 • Operační zesilovače (invertující zesilovač; neinvertující zesilovač; součtový zesilovač; komparátor s hysterzí)
 • Stabilizátory napětí (stabilizátor napětí se Zenerovou diodou; stabilizátor napětí s obvodem LM317; zpětnovazební stabilizátor s tranzistory)
 • RC oscilátory (multivibrátor se dvěma tranzistory; multivibrátor s operačním zesilovačem a proměnnou frekvencí; Wienův oscilátor)
 • Logické obvody (převodní charakteristika logického obvodu řady 4000 a použití logické sondy; funkce NAND; funkce NOR; funkce EXCLUSIV-OR; klopný obvod R-S; BCD kod a sedmisegmentový displej; čítač - základní funkce; čítač - dělička kmitočtu)

UNI-T UT219E je odolný TRMS klešťový multimetr s max. čítáním 6000 (max. 600A). Měří AC proud, AC/DC napětí, odpor, kapacitu, frekvenci, střídu. Vydrží pád z 2 m výšky, má krytí IP54, CAT IV 600V, LCD displej s podsvícením (automaticky), funkce MAX/MIN/REL, Data hold, automatickou/manuální volbu rozsahů, rozpětí kleštin 33 mm, analogový bargraf s 31 dílky.
UT219E
UNI-T UT309A je odolný infračervený bezdotykový teploměr (pyrometr). Měří teplotu v rozsahu -35~450°C, D:S (Distance to Spot Size) = 10:1, reakční čas: 250 ms, emisivita nastavitelná s krokem 0,01 (defaultně 0,95), využívá 1-bodový laser typu 2 (II). Dále nabízí tyto funkce: MIN/MAX/AVG/Data hold/rozdíl, alarm překročení teploty (červená LED), alarm nízké teploty (modrá LED), indikace slabé baterie, automatické vypnutí, podsvícení displeje, paměť při vypnutí, závit pro připojení na stativ, krytí IP65, odolnost na pád ze 3 metrů.
UT309A
UNI-T UT281C je TRMS flexibilní měřič AC proudu do 3000A. Parametry a funkce: AC proud: rozsahy 0~30A/300A/3000A, měření rozběhového proudu: 0~3000A (informativně), frekvenční odezva 45Hz~500Hz (sinus), rozměry flexibilních kleští: průměr 8mm, obvod 45,7cm, rychlost měření: 3x/s. Další informace: LCD displej (TN), manuální volba rozsahu, automatické vypnutí, bzučák, indikace slabé baterie, Data hold, podsvícení (manuálně nastavitelné), provozní teplota 0~50°C, odolnost při pádu ze 2m, krytí IP54, třída bezpečnosti CAT IV 600V.
UT281C
UNI-T UT195DS, UT195E a UT195M jsou TRMS digitální multimetry s max. čítáním 6000. V závislosti na konkrétním modelu nabízejí tyto funkce: DC napětí do 1000V; AC+DC napětí do 600V; AC napětí do 750V; LoZ AC napětí do 600V; AC/DC proud do 20A; odpor do 60MΩ; kapacita 6nF~60mF; frekvence 60Hz~40MHz; střída 0,1%~99,9%; teplota do 1000°C; zachycení špiček 250μs. Dále nabízejí jednoduchý nebo duální displej s automatickým podsvícením, rychlost měření 5 x za 1s, bargraf s 31 dílky, test diod a spojitosti, sled fází, automatickou/manuální volbu rozsahů, automatické vypínání, indikaci slabé baterie, Data hold/MIN/MAX, svítilnu, krytí IP65.
UT195

Rozlišení čipu 80 x 60px; rozsah měření -10°C až +150°C; minimální vzdálenost IR ostření - 15 cm; citlivost <0,1°C; přesnost ±2°C nebo ±2% (vyšší hodnota); úhel záběru 41° × 31°; pevné ohnisko (bez zaostřování); technologie MSX® - multispektrální zobrazení - vytažení hran; rozlišení čipu pro viditelné spektrum a MSX - 640 x 480 px; zobrazení bodů MIN/MAX; 4 barevné palety; interní paměť na 500 sad obrázků (standardní JPEG, s 14-bit. naměřenými daty); možnost streamování neradiometrického IR i klasického videa; rozměry 125 × 80 × 24 mm; hmotnost 130 g včetně baterie.

Měří AC/DC proud a napětí (600 A / 600 V), odpor, vodivost, frekvenci (1 kHz ~ 50 kHz). Nabízí automatickou volbu rozsahů, duální Hallovu sondu, akustickou indikaci vodivosti, funkci Data Hold, Maximum Hold, elektronické nulování v rozsahu DC A, možnost nastavení automatického vypínání, ochranu obvodu 600 V, displej s podsvícením. V základním příslušenství je pouzdro a měřící vodiče. Max. průměr vodiče je 36 mm. Počet digitů: 6000.

Termomultimetr Fluke 279 FC (11.10.2016) - Kombinace přesného multimetru a termokamery, pro komplexní řešení údržby a diagnostiky, pomocí jednoho opravdu multi-funkčního měřicího přístroje. 
Fluke 279FC
Měřič unikajících proudů Fluke 368 FC a Fluke 369 FC (29.8.2016) - Velmi citlivý klešťový měřič unikajících proudů umožňující změřit proud od 10µA s rozlišením 1µA.  
Návod na údržbu a sledování stavu motorů v průmyslu (29.8.2016) - Dokument uvádí možnosti jak zjišťovat stavy motorů ve výrobních linkách či robotech, s použitím specializovaného přístroje Fluke 438-II.  
Porovnání termálních snímků mezi jednotlivými termokamerami Fluke (29.8.2016) - Ulehčení při výběru správné termokamery Fluke. Jsou zde porovnány jednotlivé modely a jasně patrný rozdíl mezi nimi.  
Prezentace a ovládání analyzátoru sítě Fluke 435 (11.12.2007) - Ukázka možných měření a ovládání komplexního analyzátoru třífázové sítě.  

Novým přírůstkem do rodiny spektrálních analyzátorů je velmi zajímavý typ GSP-9330 (29.8.2016) - Rychlost přeběhu (sweep time) je pouhých 204µs. S frekvenčním rozsahem 3GHz a sondami blízkého pole GKT-008 se jedná o výkonného pomocní i při testování elektromagnetické kompatibility (EMI/EMC).

Kompletní sestava pro před-certifikační kontrolu EMC/EMI kompatibility (5.9.2016)  - Spektrální analyzátory Rigol je možné pořídit i v cenově výhodné sestavě. Sestava obsahuje spektrální analyzátor Rigol řady DSA 800, rozšíření EMI-DSA800, sadu antén/sond blízkého pole NFP-3 a propracovaný software Rigol S1210. Cenová akce platí do 31.12.2016. Více informací [EN]
Rigol EMC/EMI
Rozšíření pro osciloskopy Rigol (30.9.2016)  -  Firma Rigol nabízí ke svým osciloskopům rozšíření zdarma. U každé řady je to dekódování sériových sběrnic. U řady DS2000 a DS4000 pak ještě něco navíc. Cenová akce platí do 31.12.2016. Ukázat více podrobností
Rigol DS1000Z

Bude doplněno.....