Fotovoltaické výrobny elektřiny o výkonu do 10kWp na rodinných domech opět získaly státní podporu!

Dotační titul Nová zelená úsporám (dále jen NZÚ) Státního fondu životního prostředí (dále jen SFŽP) pro rodinné domy byl vyhlášený 22. října 2015 pro období let 2015 - 2021. Přiložené soubory obsahují základní informace pro žadatele v kategoriích podpory C.3.3 - fotovoltaické systémy pro přímý ohřev TUV a C.3.4, C.3.5 a C.3.6 - fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou. 

Hodláte svůj dům vybavit fotovoltaickým systémem a nevíte, jak na to? Obraťte se na nás! Systém vám dodáme na klíč a vyřídíme vám i podporu SFŽP!

Soubory ke stažení Celkem 9
NZÚ pro kategorie podpory v podoblastech C.3.3, C.3.4, C.3.5 a C.3.6 Stáhnout PDF
Metodický pokyn SFŽP Stáhnout PDF
Výtah z vyhlášky č. 16/2016 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Stáhnout PDF
Příloha č. 2 vyhlášky 16/2016 Sb. Stáhnout PDF
Příloha č. 6 vyhlášky 16/2016 Sb. Stáhnout PDF
Příloha č. 8 vyhlášky 16/2016 Sb. Stáhnout PDF
Příloha č. 9 vyhlášky 16/2016 Sb. Stáhnout PDF
Příloha č. 10 vyhlášky 16/2016 Sb. Stáhnout PDF
Příloha č. 11 vyhlášky 16/2016 Sb. Stáhnout PDF