Záznamová zařízení DVR (4)

   8 vstupů3
   16 vstupů1