Záznam IP kamer Dahua (10)

   4 vstupy4
   8 vstupů2
   16 vstupů2
   32 vstupů1
   64 vstupů1