záznamová zařízení Dahua (13)

   4 vstupy2
   8 vstupů4
   16 vstupů3
   32 vstupů2
   64 vstupů2