Perimetrická ochrana (11)

   Mikrovlnné bariéry4
   Infračervené závory7