Perimetrická ochrana (7)

   Mikrovlnné bariéry4
   Infračervené závory3